Porr.Sex

Användarvillkor

Välkommen till Porr.Sex!

Porr.Sex är en online-service som tillåter besökare att skapa, titta, och följa visuella samlingar ("tjänsterna") via vår webbplats som är tillgänglig på www.porr.sex ("Webbplatsen").

Webbsidan tillåter uppladdningm överföring, inbäddning, delning och allmän visning av olika typer av innehåll, så att registrerade och oregistrerade användare kan dela och visa visuella gestaltningar av vuxet innehåll, inklusive sexuellt explicita bilder. Dessutom innehåller Porr.Sex bilder och filmer, information och annat material som publicerats/uppladdad av användare.

Läs noggrant följande bestämmelser, villkor och vår integritetspolicy, som kan hittas på https://www.porr.sex/sekretess. Dessa villkor reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen, Tjänster och Webbplatsens innehåll (enligt definition nedan) och utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Porr.Sex.
Om du inte samtycker till villkoren häri, använda inte Porr.Sex.

Viktiga termer relaterade till innehållet

"Innehåll" hänvisar till text, grafik, bilder, musik, mjukvara, ljudsignaler, videoer, information eller annat material.
Porr.Sex "Innehåll" avser allt innehåll på Porr.Sex som görs tillgängliga via webbplatsen eller tjänsten, inklusive innehåll licensierade från en tredje part, men exklusive medlemens egna innehåll.

"Medlem" avser en person som använder sig av Porr.Sex' registreringsprocessen  för att skapa ett konto som beskrivs under "Konto" nedan.

"Medlems Innehåll" avser alltinnehåll som medlemsinlägg, uppladdningar, delningar, publiceringar, meddelanden eller andra digital saker som görs tillgängliga via webbplatsen eller tjänsterna.

"Webbplatsens innehåll" avser medlemsinnehåll och Porr.Sex innehåll. Vissa områden på webbplatsen (och din åtkomst till eller användning av vissa tjänster eller webbplatsens innehåll) kan ha olika villkor eller kan kräva att du håller med eller acceptera ytterligare villkor. Om det finns en konflikt mellan dessa termer och villkor på ett visst område på webbplatsen, tjänster eller webbplatsens innehåll, är det alltid detta och det sistnämnda villkoren som företräder när det gäller din användning av eller åtkomst till detta område av webbplatsen, tjänster eller webbplatsens innehåll.

DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT GENOMG TILLTRÄDE TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER TJÄNSTER, ELLER GENOM ATT PUBLICERA NÅGOT MEDLEMSINNEHÅLL TILL WEBBPLATSEN ELLER GENOM TJÄNSTERNA INDIKERAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR, OAVSETT OM DU HAR REGISTRERAT DIG ELLER INTE WEBBPLATSEN. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR HAR DU INTE RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSENS INNEHÅLL.

Om du accepterar dessa villkor på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar och garanterar du att du har behörighet att binda bolaget eller annan juridisk person till dessa villkor och att "du" och "din" kommer härmed att gälla för det företaget eller annan juridisk person.

Modifiering

Porr.Sex förbehåller sig rätten att, efter eget godtycke, ändra, avbryta eller avsluta webbplatsen eller tjänster, eller för att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. Om vi ändra dessa villkor, kommer vi att publicera ändringen på webbplatsen eller genom registreringsprocessen eller skaffar dig med ett meddelande om ändringen. Vi kommer också att uppdatera "senast uppdaterad" överst i dessa termer. Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda webbplatsen eller Tjänsterna efter vi har postat en modifikation på webbplatsen anger du att du godkänner de ändrade villkoren. Om de ändrade villkoren inte accepteras av dig, din enda utväg är att sluta använda webbplatsen och Tjänsterna.

Hur Porr.Sex fungerar

När du har skapat ett konto (definierad nedan) för att bli medlem på Porr.Sex, kommer du (jag) ladda upp bilder eller från din dator, eller dela bilder eller filmer med hjälp av url/länkar. Observera att din visuella samlingar, uppladdningar och delningar kommer kunna ses offentligt av alla besökare på webbplatsen (www.porr.sex).
Stödberättigande

Genom att använda och registerar di gpå Porr.Sex, bekräftar du att du är minst arton (18) år och/eller av rättslig ålder som krävs i den jurisdiktion som du bor i och där du har åtkomst till webbplatsen. Om du är under 18 år och/eller juridiska ålder som krävs i den jurisdiktion som du bor i och där du åtkomst till webbplatsen, då du är inte tillåten att använda webbplatsen.

Kontoregistrering

För att få åtkomst till vissa funktioner på webbplatsen och tjänster måste du registrera dig och skapa ett konto ("konto"). Som medlem måste du registrera dig på Porr.Sex och accepterar att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen och uppdatera sådan information för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig. Porr.Sex förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta ditt konto om någon information under registreringen eller senare visar sig vara felaktig, inte aktuell eller ofullständig. Du ansvarar för att skydda ditt lösenord. Du godkänner att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part och att ta eget ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt konto, oavsett om du har godkänt sådana verksamheter eller åtgärder. Du kommer omedelbart att meddela Porr.Sex om eventuell obehörig användning av ditt konto.

Sekretess

Se vår sekretesspolicy på https://www.porr.sex/sekretess för information och meddelanden om Porr.Sex insamling och användning av din personliga information.

Ägande

Webbplatsen, tjänster och webbplatsens innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i Sverige och andra länder. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, Porr.Sex och dess licensgivare äger uteslutande alla rättigheter, titlar och intressen i och till webbplatsen, Tjänster och webbplatsens innehåll, inklusive alla immateriella rättigheter. Du får inte avlägsna, ändra eller förvanska någon upphovsrätt, varumärke eller annan egendomsrätt som ingår i eller åtföljer webbplatsen, tjänster eller webbplatsens innehåll.

Porr.Sex innehållslicense

Under förutsättning att du uppfyller dessa villkor, beviljar Porr.Sex dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar licens, utan rätt att underlicensiera, att titta på innehåll endast för din personliga eller affärsmässiga ändamål som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Du får inte använda, kopiera, anpassa, modifiera, skapa härledda verk baserat på, distribuera, licensiera, sälja, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, överföra, strömma, sända eller på annat sätt utnyttja webbplatsen, tjänster eller webbplatsens innehåll förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Inga licenser eller rättigheter beviljas dig av implikation eller under eventuella immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av Porr.Sex eller dess licensgivare, utom de licenser och rättigheter som uttryckligen medges i dessa villkor.

Medlemmarnas innehåll

Vi kan i vårt eget gottfinnande, tillåta medlemmar att publicera, överföra, dela, publicera, skicka eller överföra ”medlemsinnehåll”. Genom att göra medlemsinnehåll via webbplatsen eller tjänsterna tillgängligt för besökare och medlemmar, beviljar du härmed Porr.Sex till ett världsomfattande, oåterkallelig, oupphörlig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri licens, med rätt att underlicensiera, att använda, kopiera, anpassa, modifiera, distribuera, licensiera, sälja, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, överföra, strömma, broadcasta, ge tillgång, visa och på annat sätt utnyttja sådant medlemsinnehåll endast på, via eller genom webbplatsen eller tjänsterna. Porr.Sex hävdar ingen äganderätt till något sådant medlemsinnehåll, och ingenting i dessa villkor skall anses inskränka några rättigheter som du kan använda för att utnyttja något sådant medlemsinnehåll.

Du erkänner och samtycker till att du är ensam ansvarig för allt medlemsinnehåll som du gör tillgänglig via webbplatsen och tjänsterna. Därför utfäster och försäkrar du att: (i) antingen är ensam och exklusiv ägare till allt medlemsinnehåll som du gör tillgänglig via webbplatsen och tjänsterna eller att du har alla rättigheter, licenser, tillstånd och versioner som är nödvändiga för att bevilja Porr.Sex rättigheterna i/för sådant medlemsinnehåll, som beskrivs i dessa villkor; och (ii) varken medlemsinnehåll eller dina meddelande, uppladdningar, publiceringar, delningar eller överföringar av innehåll eller Porr.Sex användning medlemsinnehåll (eller någon del därav), eller med hjälp av webbplatsen och tjänsterna kommer att kränka eller förskingringa en tredje parts patent, copyright, upphovsrätt, varumärken, moraliska rättigheter eller andra äganderätter eller immateriella rättigheter eller rättigheter om offentlighet eller sekretess eller som resulterar i strid mot gällande lag eller förordning.

Du skall ensam ansvara för alla ditt egna medlemsinnehåll och står själv till svars för konsekvenserna av att ladda upp, dela eller och publicera dem. Dessutom med  medlemsinnehåll, bekräftar du, representerar och/eller garanterar du att du äger eller besitter nödvändiga tillstånd, rättigheter, behörigheter att använda och tillåta Porr.Sex till alla varumärken, upphovsrätter, företagshemligheter, patent eller andra immateriella rättigheter i och till all medlemsinnehåll för att möjliggöra integration och användning av medlemsinnehåll på det sätt som planeras och begrundas av webbplatsen och dessa villkor.

Du samtycker till att inte publicera, eller att tillåta någon annan att ladda upp eller dela medlemsinnehåll som avbildar någon person under 18 år och att du har inspekterat och upprätthåller en skriftlig dokumentation som är tillräcklig för att bekräfta att alla subjekt och avbildningar är över 18 (arton) års ålder. Du har skriftligt medgivande, och/eller tillstånd av varje identifierbar person i medlemsinnehållet för att använda namn eller utseende på varje och varje sådan identifierbar person att integration och användning av medlemsinnehåll på det sätt som planeras av webbplatsen och dessa villkor.

Du samtycker till att heller inte publicera, överföra, dela, ladda upp eller göra tillgängligt på Porr.Sex något innehåll som är olagligt, olagligt, trakasserande, skadligt, hotfullt, intrigant, kränkande, nedsättande, obscent, illegalt, förtal eller kräkande av någon annans integritet, inklusive men inte begränsat till, personlig information eller hatiska och rasistiska inlägg.

Du samtycker också till att du inte skall lägga ut, dela, överföra, publicera eller göra tillgängligt på Porr.Sex, på något sätt, mjukvara som innehåller virus eller någon annan datorkod, filer eller program som utformats att förstöra, avbryta, begränsa funktionsdugligheten av, bildskärm, eller dator, programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

Du samtycker till att Porr.Sex kan efter eget godtycke har rätt att vägra att offentliggöra, ta bort eller blockera åtkomst till varje medlemsinnehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller tjänsterna när som helst, av vilken anledning som helst, eller för ingen anledning alls, med eller utan förvarning.

Du samtycker till att Porr.Sex skall ha rätt att bestämma i sitt eget och absoluta godtycke, vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av upptäckt eller rapporterade brott mot villkoren häri.

Feedback

Vi välkomnar och uppmuntrar dig att ge feedback, kommentarer och förslag till förbättringar av webbplatsen och tjänsterna ("Feedback"). Du kan lämna feedback genom att skicka e-post till oss på:

Du erkänner och samtycker till att alla synpunkter kommer att vara den enda och exklusiva egendom av Porr.Sex och härmed oåterkalleligen tilldela Porr.Sex och samtycker att oåterkalleligen tilldela Porr.Sex alla dina rättigheter, titlar och intressen i och för alla synpunkter, inklusive, utan begränsning, alla världsomfattande patent, upphovsrätter, affärshemlighet, varumärken, moraliska rättigheter och andra äganderätter eller immateriella rättigheter däri. På Porr.Sex begäran och bekostnad, du kommer utföra handlingar och vidta ytterligare handlingar som Porr.Sex rimligen kan begära för att bistå Porr.Sex att förvärva, perfekta, och bevara sina intellektuella rättigheter och andra rättsliga skydd för feedback.

Generella förbud

Du samtycker till att inte göra något av följande:
Lägga ut, ladda upp, dela, överföra, publicera, skicka, ge tillgång till, eller överföra innehåll som: (i) bryter mot, förskingrar eller kränker en tredje parts patent, upphovsrätt (copyright), varumärken, företagshemligheter, moraliska rättigheter eller andra intellektuella rättigheter eller upphovsrätt eller sekretess; (ii) kränker eller uppmuntrar varje beteende som bryter mot någon tillämplig lag eller förordning eller skulle ge upphov till skadeståndsansvar; (iii) är falsk, felaktig, vilseledande eller bedrägliga; (iv) är ärekränkande, obscent, vulgärt eller stötande, (v) främjar diskriminering, bigotteri, rasism, hat, trakasserier eller skada mot någon enskild person eller grupp; (6) är våldsamt eller hotfullt eller främjar våld eller åtgärder som hotar att någon annan person; eller (vii) främjar olagliga eller skadliga aktiviteter eller ämnen.

Använd, visa, spegla eller rama in webbplatsen eller någon enskild faktor inom webbplatsen eller tjänsterna, Porr.Sex namn, något av Porr.Sex varumärke, logotyp eller annan upphovsrättsskyddad information, eller layout och design av någon sida eller layout  som finns på en sida, utan vårt uttryckliga, skriftliga medgivande;
Tillträda, manipulera eller använda icke-offentliga områden på webbplatsen, våra datorsystem, eller den tekniska leveransen av våra tjänster;

Försöka att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något av Porr.Sex system eller nätverk, eller bryta mot någon säkerhet eller autentisering.

Undvika, kringgå, ta bort, avaktivera, försämra, avkoda eller på annat sätt kringgå någon teknisk åtgärd som genomförs av Porr.Sex eller någon av våra leverantörer eller annan tredje part (inklusive andra användare) för att skydda platsen eller webbplatsens innehåll.

Försöka att komma åt eller söka på webbplatsen, webbplatsens innehåll eller hämta webbplatsens innehåll från webbplatsen genom att använda sökmotor, programvara, verktyg, agent, enhet eller mekanism (inklusive spindlar, robotar,  data mining-verktyg eller liknande) än programvaran och/eller sökmotorn som tillhandahålls av Porr.Sex eller andra tillgängliga tredje part webbläsare.

Skicka oombedd eller ej godkänd reklam, marknadsföringsmaterial, email, skräppost, spam, kedjebrev eller annan form av ofredande;

Använda några metataggar eller annan dold text eller metadata som utnyttjar Porr.Sex eller Porr.Sex varumärke, logotyp, URL eller produktnamn utan uttryckligt skriftligt medgivande från Porr.Sex.

Använda webbplatsen eller webbplatsens innehåll för något kommersiellt ändamål eller nytta av en tredje part eller på något sätt som inte är tillåtet enligt dessa villkor.

Förfalska TCP-/IP packet header eller någon del av informationen i e-post eller på något sätt använda webbplatsen eller webbplatsens innehåll för att skicka redigerade, vilseledande eller felaktiga källa-identifierande information;

Försök att dechiffrera, dekompilera eller disassemblera någon programvaran som används för att tillhandahålla den här webbplatsen eller webbplatsens innehåll;

Störa, eller försöka störa, tillgång för någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka ett virus, överbelasta, översvämma, spamming eller mail-bomba webbplatsen;

Samla in eller lagra all personligt identifierbar information från webbplatsen från andra användare av webbplatsen utan deras uttryckliga tillåtelse;

Föreställa eller förvränga din anknytning till en person eller enhet;

Bryta mot någon tillämplig lag eller förordning; eller
Uppmuntra eller aktiverar någon annan att göra något av de ovan nämnda.

Porr.Sex ha rätt att undersöka och åtala brott mot något av ovanstående i största möjliga utsträckning som lagen medger. Porr.Sex kan engagera och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i jakten på användare som bryter mot dessa regler. Du medger och erkänner att Porr.Sex har ingen skyldighet att övervaka din åtkomst till eller användning av webbplatsen, tjänster eller webbplatsens innehåll, eller för att granska eller redigera något av webbplatsen innehåll, men har rätten att göra så för att driva webbplatsen och tjänsterna för att garantera uppfyllandet av dessa villkor eller att följa gällande lag, ordning eller krav från en domstol, administrativa organ eller andra statliga organ. Porr.Sex förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ta bort eller inaktivera tillgång till webbplatsens innehåll som Porr.Sex, efter eget gottfinnande anser vara anstötligt av någon anledning, i strid med dessa villkor eller på annat sätt visar sig skadligt för webbplatsen eller tjänsterna.

Allmän policy

Porr.Sex följer en nolltolerans för olagligt innehåll. Barnpornografi, brutalitet, våldtäkter, tortyr, snuff, dödsfall och/eller någon annan typ av obscena och/eller olagligt material kommer inte att tolereras av Porr.Sex. Porr.Sex kommer att rapportera och samarbeta med alla statliga myndigheter som söker efter individer som producerar, delar eller innehar barnpornografi.

Upphovsrättspolicy

Porr.Sex följer lagen om upphovsrätt och förväntar sig att våra besökare och medlemmar gör detsamma. Porr.Sex har antagit och genomfört en policy som ger för uppsägning, i lämpliga fall, av registrerade medlemmar eller annan kontohavare som  bryter mot rättigheterna för upphovsrättsinnehavare. Se Porr.Sex Upphovsrättspolicy på: https://www.Porr.Sex/about/dmca för ytterligare information.

Länkar

Webbplatsen och tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Du erkänner och samtycker till att Porr.Sex inte  är ansvarig eller skadeståndsskyldig för: (i) tillgången eller riktigheten av sådana webbplatser eller resurser; eller (ii) innehåll, produkter eller tjänster som finns på eller är tillgängligt via sådana webbplatser eller resurser. Länkar till dessa webbplatser eller resurser innebär inte någon form av godkännande av Porr.Sex av sådana webbplatser eller resurser eller innehåll, produkter eller tjänster från sådana webbplatser eller resurser. Du erkänner ansvaret för och ta alla risker som uppstår till följd av din användning av sådana webbplatser eller resurser.

Inbäddat innehåll

Porr.Sex beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallningsbar, icke-överföringsbar licens, utan rätt att underlicensiera, för att visa webbplatsens innehåll med hjälp av funktionen för inbäddning eller inline länkar på en kommersiell blogg, hemsida eller annan produkt eller tjänst. Inga licenser eller rättigheter beviljas dig eller aadra eventuella intellektuella rättigheter som ägs eller kontrolleras av Porr.Sex eller dess licensgivare, utom de licenser och rättigheter som uttryckligen medges i inbäddat-villkoren.

Du får inte störa eller skada, avaktivera, överbelasta, försämrar, förstöra, begränsa funktionaliteten eller störa webbplatsen eller tjänsterna eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänster, eller låta bli att följa krav, procedurer, principer för nätverk som är anslutna till tjänster, eller avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot några tillämpligsbara lokala, nationella eller internationella lagar, regler eller förordningar. Porr.Sex förbehåller sig rätten att blockera en webbplats/IP som använder inbäddningsfunktionen när som helst utan förvarning.

Porr.Sex förbehåller sig rätten, att av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande, att lägga till, ändra, upphäva, ändra, radera eller avbryta någon aspekt av embeddable funktion när som helst utan föregående meddelande.

API Användarvillkor

Genom att använda Porr.Sex API, samtycker du till villkoren nedan. Om du inte instämmer med någon av dessa villkor ska du inte använda API! Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa villkor från tid till annan utan förvarning. Vi kan avsluta licensen genom att avsluta alla eller någon av dess funktion när som helst och av vilken anledning. Dina rättigheter att använda API upphör automatiskt om (1) du bryter mot något av dessa villkor (2) vi skickar dig en skriftlig uppsägning eller (3) Vi inaktiverar ditt tillträde till API. API tillhandahålls i "befintligt skick" utan garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, av något slag.

API är licensierat till dig på en icke-exklusiv basis på de villkor som anges häri. Dessa termer definiera laglig användning av API, inklusive alla uppdateringar, ändringar och eventuella kopior av API-innehåll. Porr.Sex medlems foton och videor ("Användare") ägs av användaren/medlemmen och inte av Porr.Sex. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig är förbehållna Porr.Sex.

1. Du skall:

Uppfylla de allmänna Porr.Sex användarvillkoren. Ta bort din webbplats eller app inom 24 timmar allt medlemsinnehåll eller annan information som ägaren uppmanar at du ska ta bort.

Du ska visa och meddela på din webplats eller app genom en sekretesspolicy, hur du samlar in, lagrar, använder och lämnar ut uppgifter som samlats in från besökare. Detta inkluderar, när så är tillämpligt, att tredje parter kan tjäna annonser och/eller hämtar information direkt från besökare, plats eller läsa cookies på besökares webbläsare.

Du får inte:

Använda API till spamma Porr.Sex.

Använd API för att trakassera användare.

Visa fler än 75 av Porr.Sex bilder eller videor per sida på din webbplats eller applikation eller använda en orimlig mängd bandbredd.

Cachea eller lagra något användarmaterial i annat syfte än för rimliga tidsfrister för att du ska kunna ge servicen som du erbjuder.

Använd API för någon webbplats eller app som utgör, främjar eller används i samband med spyware, adware, eller annan skadliga programvara eller kod.

Delta i någon "gilla", "dela", "kommentera", eller "föllja" bedrägeri eller utbytesprogram.

Använd APIn på ett sådant sätt att det ger en negativ påverkan på stabiliteten på Porr.Sex servrar. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller blockera din webbpalts eller app till APIn när som helst och av vilken anledning som helst.

Uppsägning och avslutning av konto

Om du bryter mot något av dessa villkor, har Porr.Sex rätt att avbryta eller avsluta ditt konto eller avsluta dessa villkor efter eget gottfinnande utan förvarning. Porr.Sex förbehåller sig rätten att upphäva din tillgång till webbplatsen och användning av webbplatsen, tjänsten och innehållet, när som helst, med eller utan orsak. Du kan avbryta ditt konto när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till:

Ansvarsfriskrivning

WEBBPLATSEN, APPLIKATIONEN, TJÄNSTERNA OCH WEBBPLATSENS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, PORR.SEX UTTRYCKLIGEN FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TYST NJUTNING ELLER ICKE-INTRÅNG, OCH ALLA GARANTIER SOM FÖLJER AV HANDEL ELLER HANDELSBRUK. PORR.SEX LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT WEBBPLATSEN, TJÄNSTERna ELLER WEBBPLATSENS INNEHÅLL KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ELLER VARA TILLGÄNGLIG PÅ EN OAVBRUTEN, SÄKER ELLER FELFRI BASIS. PORR.SEX LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSENS INNEHÅLL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA ELLER EXAKTHET, PUNKTLIGHET, SANNINGSENLIGT, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AV NÅGOT AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.

RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, ERHÅLLNA FRÅN PORR.SEX ELLER VIA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, WEBBPLATSINNEHÅLL ELLER MEDLEMSINNEHÅLL, KOMMER ATT SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN GJORTS HÄRI. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALL DIN KOMMUNIKATION OCH INTERAKTION MED ANDRA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA OCH MED ANDRA PERSONER MED VILKA DU KOMMUNICERAR ELLER INTERAGERA SOM EN FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.

DU FÖRSTÅR ATT PORR.SEX INTE KONTROLLERAR ELLER UNDERSÖKERBAKGRUNDEN TILL ALLA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, PORR.SEX GÖR HELLER INTE NÅGOT FÖRSÖK ATT VERIFIERA PÅSTÅENDEN AV ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.

PORR.SEX GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER FÖR BETEENDE SOM ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA ELLER DERAS KOMPATIBILITET MED ALLA NUVARANDE ELLER FRAMTIDA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.

DU SAMTYCKER TILL ATT VIDTA RIMLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER I ALL KOMMUNIKATION OCH INTERAKTION MED ANDRA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA OCH MED ANDRA PERSONER MED VILKA DU KOMMUNICERAR ELLER INTERAGERA MED SOM EN FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, SÄRSKILT OM DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT TRÄFFA OFFLINE ELLER PERSONLIGEN.

Ersättning

Du accepterar att försvara, skydda och hålla Porr.Sex, dess tjänstemän, ledare, anställda och agenter, skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skadestånd, förluster och utgifter, inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter som uppstår till följd av eller på något sätt är förknippade med (i) din åtkomst till eller användning av webbplatsen, tjänster eller webbplatsens innehåll, (ii) ditt innehåll, eller (iii) ditt brott mot dessa villkor.

Ansvarsbegränsning

DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, ÄR HELA RISKEN TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER OCH WEBBPLATSENS INNEHÅLL DIN OCH DITT EGNA ANSVAR. VARKEN PORR.SEX ELLER NÅGON ANNAN PART SOM DELTAR I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL KOMMER VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRLORAD GOODWILL, DRIFTAVBROTT, DATORSKADA ELLER SYSTEMFEL ELLER KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER FÖR EVENTUELLA SKADOR FÖR PERSONSLIG  ELLER KROPPSLIG SKADA ELLER KÄNSLOMÄSSIGT LIDANDE SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER FRÅN NÅGON KOMMUNIKATION, INTERAKTION ELLER MÖTEN MED ANDRA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA ELLER ANDRA PERSONER SOM DU KOMMUNICERA ELLER INTERAGERA SOM EN FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING PÅ WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, VARE SIG DE GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM PORR.SEX HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, ÄVEN OM EN BEGRÄNSAD ERSÄTTNING SOM ANGES HÄRI BEFINNS HA MISSLYCKATS I SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

Egendomsrätt

Alla varumärken, tjänstemärken, logotyper, varumärken och annan äganderättsbeteckningar av Porr.Sex som används häri är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Porr.Sex. Alla andra varumärken, tjänstemärken, logotyper, varumärken och annan äganderättsbeteckningar är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive parter.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor och eventuella åtgärder i anslutning därtill regleras av lagarna i Sverige, utan hänsyn till lagkonflikter. Den exklusiva jurisdiktion och jurisdiktionsort för alla åtgärder med avseende på föremålet för dessa villkor kommer att vara de statliga domstolarna i Sverige.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör den hela och exklusiva förståelse och överenskommelse mellan Porr.Sex och dig gällande webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och medlemsinnehåll och dessa villkor ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser eller avtal mellan Porr.Sex och dig gällande webbplatsen, tjänster och innehåll.

Tilldelning

Du får inte överlåta eller överföra dessa villkor, genom lagstiftning eller på annat sätt, utan i förhand, Porr.Sex skriftliga medgivande. Varje försök av dig att överlåta eller överföra dessa termer, utan sådant medgivande, kommer att vara utan verkan. Porr.Sex kan tilldela eller överföra dessa termer, efter eget gottfinnande, utan begränsning. Under förutsättning att det ovanstående, dessa villkor kommer att binda och gälla till fördel för parterna, deras efterföljare och tillåtna överlåtanden.

Meddelanden

Eventuella meddelanden eller annan kommunikation, inklusive de som gäller ändringar av dessa villkor, kommer att skriftligen och ges av Porr.Sex (i) via email (i varje fall till den adress som du har registrerat med) eller (ii) genom att publicera på webbplatsen. För meddelanden via e-post, kommmer datumet för mottagandet ansesvar  den dag då sådan kallelse skickas.

Allmänt

Om Porr.Sex misslyckas medgenomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från framtida genomdrivande av denna rättighet eller bestämmelse. Avstående från sådan rätt eller bestämmelse kommer att bli effektiv endast om skriftligt och undertecknas av en behörig representant för Porr.Sex. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, utövandet av endera parten av någon av dess åtgärder enligt dessa villkor kommer att påverka dess andra rättsmedel enligt dessa villkor eller på annat sätt. Om du av någon anledning en behörig domstol finner att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller ej verkställbar, att bestämmelsen skall tillämpas i största möjliga utsträckning tillåten och övriga bestämmelser i dessa villkor kommer att förbli i full kraft och effekt.

Kontakta Porr.Sex

Om du har några frågor om dessa villkor eller några frågor, klagomål eller anspråk, vänligen kontakta oss på:

Maila Info@Porr.Sex

Missa inte Porr.Sex chatten!

Porr

Porr.Sex är en 100% svensk porrsida där du kan dela din favorit porr med alla våra medlemmar och besökare. Ditt hem för gratis porrm porrfilm och porrbilder. Dela porr, bilder, sexvideos, heta brudar och hitta vänner med förmåner.