Porr.Sex

Sekretsspolicy

Porr.sex uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi uppmuntrar starkt att du noggrant läser denna sekretesspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Denna sekretesspolicy anger vilken slags information Porr.sex eller tredje part å Porr.sexs vägnar samlar in från denna Webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till denna sekretesspolicy, får du inte använda denna Webbplats. Denna sekretesspolicy kan då och då ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

Allmänt

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av Webbplatsen tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Användaruppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna sekretesspolicy.

Insamling och användning av användarinformation

Användaruppgifter bevaras och administreras av Porr.sex och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Användaruppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som Porr.sex anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, ska du kontakta Porr.sex [relevanta post- och e-postadresser].

Porr.sex kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information.

Porr.sex samlar också in icke-personlig information om användningen av Webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på Webbplatsen. Porr.sex kan komma att koppla denna information till Användaruppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

Porr.sex samlar inte avsiktligt in några Användaruppgifter från barn under 18 års ålder, och webbplatsen riktar sig inte mot sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.

Överföring av Användaruppgifter

Porr.sex kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Användaruppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; (b) om lagen eller ett juridiskt beslut kräver detta; (c) om det sker i syfte att skydda och försvara Porr.sexs rättigheter eller tillgångar; (d) om det sker i syfte att skydda den personliga säkerheten för Webbplatsens användare; (e) om de överförs till personer eller företag med vilka Porr.sex har avtalat att utföra den interna driften av Webbplatsen eller vår verksamhet; (f) om vi har skäl att tro att de omfattas av lagstiftning, bindande bestämmelser eller avtal som upprätthåller riktlinjer för rättvis hantering och adekvat skyddsnivå gällande Användaruppgifter. Porr.sex förbehåller sig rätten att kontakta lämplig myndighet på företagets vägnar om aktiviteter som kan vara olagliga eller som strider mot Porr.sexs användarvillkor upptäcks.

Cookies

1. Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”. Cookies är små textfiler med information om den webbplats du besöker som sparas på din dator. Dessa cookies används för att öka webbplatsens funktionalitet och för att hjälpa oss att analysera besöken på webbplatsen. Det finns två typer av cookies: En typ används för att ”komma ihåg” information, som ditt användarnamn och lösenord. Dessa cookies sparas på din dator så länge du inte ”loggar ut” ur denna prenumerationsservice. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i fortsättningen” sparas aldrig denna typ av cookies på din dator.

2. Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i din dators minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på Porr.sex att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare. Om du inte önskar acceptera Porr.sexs användning av cookies, kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.

Kvalitet

Porr.sex åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de Användaruppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock förpliktigad att endast uppge Användaruppgifter som är korrekta, kompletta och aktuella vid tiden för insamlandet. Om du vid ett senare tillfälle uppger att de Användaruppgifter vi innehar om dig inte är korrekta, kompletta och aktuella kommer vi utifrån ett skriftligt meddelande från dig att vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera Användaruppgifterna.

Säkerhet

Även om Porr.sex inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att Porr.sex är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina Användaruppgifter och att förhindra att obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner

Andra webbplatser

Webbplatsen kan ha länkar till tredje parts webbplatser. 

Porr.sex har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehåll eller personuppgiftspraxis som tillhör tredje parts webbplats som länkas till från webbplatsen. Sådana webbplatser kan spara egna cookies på din dator och/eller ha andra rutiner för insamling och hantering av personlig information. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med dessa webbplatsers riktlinjer gällande sekretess innan du använder dessa.

Ändringar

Porr.sex förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort del av denna sekretesspolicy i dess helhet eller del av den. Ändringar i denna sekretesspolicy börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i denna sekretesspolicy räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Kontakta Porr.Sex

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

Maila Info@Porr.Sex

Missa inte Porr.Sex chatten!

Porr

Porr.Sex är en 100% svensk porrsida där du kan dela din favorit porr med alla våra medlemmar och besökare. Ditt hem för gratis porrm porrfilm och porrbilder. Dela porr, bilder, sexvideos, heta brudar och hitta vänner med förmåner.